Ruske tanjirače DIAS

Sve tanjirače DIAS-AGRO su izrađene sa ojačanim nosačem diska (ф58 mm) sa stalnim podmazivanjem spoja nosača sa ramom. Periodična mazalica sprečava zakivanje ovakve veze.

Tanjirače kompanije „DIAS-AGRO“ kompletirane su diskovima modela „ROMAŠKA“ (ф560 mm), debljine 6 mm, sa šest otvora za glavčinu. Diskovi su puni, izrađeni su od čelika sa sadržajem Bora 65G, što im daje veliku tvrdoću. Diskovi su proizvedeni u fabrici „Belota“, Španija.

Osim toga, moguće je i kompletiranje oruđa diskovima modela „DROP“. Ove diskove je patentirala naša kompanija DIAS-AGRO (patent br. 151655).

Jedina smo kompanija u Rusiji koja na tržište isporučuje ovakve diskove. Ove diskove karakterišu veliki prorezi na celom telu diska, što takvoj tanjirači omogućava vrlo kvalitetan rad na težim i vlažnijim zemljištima, (nema lepljenja vlažnog zemljišta na diskove, nema zagušivanja između diskova i nema zagušivanja između redova-baterija).

Sve kratke, dvorede nošene tanjirače DIAS-AGRO, do radne širine 4m, kompletirane su diskovima „DROP“. Sva ostala oruđa se isporučuju u kompletu po zahtevu kupca.

Rotaciona seckalica „Duster“

Rotaciona drobilica IR-6L, u daljem tekstu drobilica, namenjena je za punjenje, deformisanje i usitnjavanje posle žetvenih ostataka useva sa visokim stabljikama: suncokreta, kukuruza itd. Tokom rada nožni valjak meša žetvene ostatke sa slojeva zemljišta, stvarajući mešavinu koja za jesen i zimu propada i igra ulogu đubriva, što pozitivno utiče na produktivnost. Ovaj alat se efikasno bori protiv insekata koji hiberniraju u stabljikama biljaka.

Rotaciona drljača STAR

Drljača se koristi za prolećno i jesenje rahljenje zemljišta do dubine od 4-12 cm, prekrivenog strnjikom ili drugim biljnim ostacima, radi očuvanja vlage u zemljištu, ugrađivanja semena korova i uništavanja opalih gajenih biljaka, kao kao i za nivelisanje mikroreljefa nastalog prethodnim tretmanom. Za prolećno drljanje ozimih i rednih useva, predsetvenu obradu zemljišta na oranicama i negu višegodišnjih trava