Plugovi, podrivači CMA

Mehanički sistem paralelnog bočnog pomeranja. Postepeno mehaničko podešavanje radne širine. Raonici sa reverzibilnim dletom. Raonik u poslednjem telu.

Sistem paralelnog bočnog pomeranja. Hidraulični sistem bočnog pomeranja na zemlji/u brazdi, hidraulični preokret na uvratinama. Hidraulični obrt. Postepeno mehaničko podešavanje radne širine. Ulagači raonika Raonici sa reverzibilnim dletom. Raonik u svim telima.

PODRIVAČI

Intruder TripleKačenje u tri tačke II i III kat. Termički obrađena zaštita zubaca. Termički obrađeno dleto. Radna dubina 20-60 cm. Razmak između zubaca 35 cm.

Intruder DoubleKačenje u tri tačke II kat. Zaštita zubaca protiv habanja. Reverzibilno dleto. Radna dubina 20-50 cm. Razmak između zubaca 50 cm.

Air TopKlirens 900 mm. Michel zupci sa zavrtnjima za smicanje. Podesiv ugao zubaca. Reverzibilno toplotno obrađeno dleto. Podesivo rastojanje između zubaca, 60 ili 75 cm.

KEMBRIDŽ VALJCI

Hidraulično otvaranje. Diskovi od livenog gvožđa Ø480 mm. Dvostruki spoj za samonivelisanje (samo vučena verzija). Traka saobraćajne signalizacije (samo vučena verzija).